Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2013

niepotrzebna
To już koniec. Definitywnie koniec. Nie ma już mnie w Twoim życiu. Musiał minąć rok zanim to pojęłam.
Rozpadam się... to boli... :((((

May 13 2013

niepotrzebna
5125 5b20
Reposted frommisseterniity misseterniity viamnu mnu

April 23 2013

niepotrzebna
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted frompiehus piehus viawersynoca wersynoca

April 22 2013

niepotrzebna
Nienawidziłam swojej bezradności. Nienawidziłam pragnienia, aby mój ból ukoił mężczyzna, który go zadał.
— Richard Paul Evans - Obiecaj mi
0671 9f1a
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawhaaaat whaaaat

April 08 2013

niepotrzebna
Teraz pragnęłam tylko wrócić do domu i ukryć się przed światem, uwolnić od presji i konieczności udawania, że czuję się świetnie, podczas gdy było dokładnie na odwrót. — Sylvia Day, Dotyk Crossa
niepotrzebna
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.   — Henning Mankell
niepotrzebna
“ Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że tęsknię. ”
Reposted byampoue ampoue
niepotrzebna

March 29 2013

niepotrzebna
3924 834b 500
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaaleksytymia aleksytymia
niepotrzebna
6792 3cbc
Reposted fromSoulScream SoulScream viaaleksytymia aleksytymia
niepotrzebna
9952 5c7a
Reposted frombakteria bakteria viaaleksytymia aleksytymia
niepotrzebna
8259 80f7
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaaleksytymia aleksytymia

March 17 2013

niepotrzebna
Wszystkiego najlepszego...

January 01 2013

niepotrzebna
7173 bae4
Reposted fromsaintist saintist viamnu mnu

December 31 2012

niepotrzebna
4093 0693
Reposted bygiorgioarmanivanesus
niepotrzebna
Obiecuję sobie, że zrobię wszystko, aby ten rok był lepszy...

December 30 2012

niepotrzebna
tyle razy dawałam sobie radę sama,sama płakałam, nikt mnie nie przytulał. Tak więc spokojnie będę sobie dawać radę sama bez niczyjej pomocy. Nie,nie potrzebuję nikogo.
niepotrzebna
0853 1ea3 500
"Wołanie o pomoc" 
niepotrzebna
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— Fifty shades of Grey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl